Business Information

שירותי FCEDA

תן לנו לעזור לך להקים את בסיס המבצעים שלך במחוז פיירפקס

מחוז פיירפקס יחידי במינו, בהיותו המחוז היחיד בארה"ב שיש לו נציגות מלאה מחוץ לגבולות ארה"ב, עם פקידים בכירים בבריטניה, בגרמניה, בהודו, בישראל ובקוריאה, כשהמטרה של כולם היא להעניק סיוע לחברות ולארגונים, המעוניינים להקים את עסקיהם במחוז.

המשרדים התל אביביים של הרשות לפיתוח כלכלי של מחוז פיירפקס יכולים לספק לך פרטים מלאים על אודות אופן ההקמה של בסיס המבצעים שלך במחוז. המערך הנרחב של מידע ושירותים כולל:

• זיהוי אתרי נדלן אפשריים במחוז, עבור עסקי מסחר חדשים או מתרחבים.

• סיוע במאמצים לפיתוח או להרחבת הפעולות על ידי מסירת מידע הנוגע לאזור המסחרי של מחוז פיירפקס, המסים והתהליכים הממשלתיים האחרים בו.

• מסירת מידע לעובדים העוברים למחוז.

כל השירותים ניתנים ללא תמורה והם חסויים. למידע נוסף, פנה אל הרשות לפיתוח כלכלי של מחוז פיירפקס .